Välkommen till

Fotoskolan 1202

Var du en av alla dem som gick på KV Fotoskolan under åren 1962 -1974.

Då är detta för dig.

Vi söker ALLA som gick KV Fotoskolan när Christer Strömholm (CHR) var rektor på skolan– totalt var 1202 elever inskrivna under de åren. 

Därav namnet "Fotoskolan 1202". 

Vi har en Idé.

Navigera vidare ner på denna sida så förstår du.


Tack förresten till alla - ingen nämnd, ingen glömd, som lånat ut bilder till denna hemsida!

Om oss och vår idé

Vi är;  Christer "Fjellis" Fjellman, Rolf Adlercreutz, Annette Urbach de Maré, Per-Erik Åström och Göran Wingstrand - alla före detta elever på Fotoskolan. Vi tänker försöka få tag på så många före detta elever som möjligt – för att göra en STOR bok som skall vara klar inom ett eller två år. 

En bok som visar bildens betydelse. Och den betydelse KV Fotoskolans elever har haft för fotografins utveckling ända in i våra dagar.

En bok som visar att fotografer och bildskapare behövs. 

En bok som också blir till ett spännande tidsdokument. 

Läget nu, hösten/vintern 2021/2022, är i ”uppstart” – vi söker fortfarande tidigare elever via alla möjliga källor - men vi behöver mycket hjälp. 

Vi har några få namnlistor. Vi har lite lappar med namn på. Från KV Fotoskolans tid finns ingenting sparat.

Men vi ger oss inte. Och du kan hjälpa till!
Så därför - om du gick KV FOTOSKOLAN - berätta för oss.

Känner du kanske någon annan som gick KV Fotoskolan?


 Använd KONTAKT-sidan längre ner!

Om Boken

Boken kommer att ta tid att producera. Den kommer att kräva tid, arbete och samarbete.med förlag, skribenter och sponsorer. Och mycket är redan på gång.

Du som känner att du vill bidra är mycket välkommen att göra det - kontakta oss!

Vi lyckades fylla 4 meter på 2019 års Planket i Stockholm med bilder från tidigare elever på Fotoskolan. Det gav verklig mersmak.

Nu siktar vi på en BOKEN!

Under våren 2022 kommer alla som vill vara med få information om hur dina bilder från tiden före, under och efter skolan kan bidra till boken

                                                                          Håll koll på vår hemsida för att följa utvecklingen.

Kontakta oss här